Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Canalizare menajeră în comuna Almaș și stație de epurare Almaș, jud. Arad”

Comuna Almaș, titular al proiectului “Canalizare menajeră în comuna Almaș și stație de epurare Almaș, jud. Arad”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Canalizare menajeră în comuna Almaș și stație de epurare Almaș, jud. Arad”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul loc. Almaș, jud. Arad.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad din Arad, Splaiul Mureş, FN, jud. Arad, în zilele de luni până vineri, între orele 8:00-13:30, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.   

citește mai departe…

INFORMARE – solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Canalizare menajeră în comuna Almaș și stație de epurare Almaș, jud. Arad”

Comuna Almaș anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Canalizare menajeră în comuna Almaș și stație de epurare Almaș, jud. Arad” propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul loc. Almaș, jud. Arad.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureș, FN, jud. Arad și la sediul titularului din loc. Almaș, nr. 605, județul Arad, în zilele de luni – vineri, între orele 800-1330. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, jud Arad.

citește mai departe…