HCL 2020

Conform O.U.G. 57/2019, actele normative emise de Consiliul Local (hotârile autorității deliberative) se vor regăsi în secțiunea