Secretarul

Secretarul Comunei Almaș este dl. Tomuţa Emil

Primarul

Primarul Comunei Almaș este dl. Costea Aurel Ginu Raport privind starea economica sociala si de mediu a UAT Almas_2022.pdf RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2020