Anunț privind depunerea cererilor pentru scutirea de la plata taxei de salubrizare

În vederea stabilirii numărului real de persoane eligibile pentru plata taxei de salubrizare, vă rugăm ca până la data de 31.01.2021 să depuneți la primărie o solicitare de scoatere din evidență a persoanelor care nu locuiesc efectiv în Comuna Almaș.

Solicitarea se face printr-o cerere tip, care se poate descărca de pe site-ul primăriei sau completa la sediul primăriei.

Solicitarea poate fi depusă și on-line pe adresa de e-mail primariaalmas@yahoo.com .

Acte necesare:

-Copie C.I a persoanei care depune cererea;

-Copie C.I a persoanelor pentru care se solicită scoaterea din evidență;

Dovada rezidenței din străinătate sau dintr-o altă localitate (flotant).

Cerere tip pentru scutirea de la plata taxei de salubrizare_000186.pdf

citește mai departe…

Noul grafic de colectare a deșeurilor din Comuna Almaș

Noul grafic de colectare a deșeurilor din Comuna Almaș, în urma încheierii unui nou contract de delegare de catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară-Sistem Integrat De Gestionare a Deșeurilor În Județul Arad(ADI-SIGD) cu operatorul Salub-Prest Eco Srl & Consult Soc Centrum Srl. Colectarea se va face astfel:
  • Deșeurile menajere se vor colecta în fiecare zi de vineri a săptămânii;
  • Colectarea deșeurilor din metal si plastic se va face în vinerea 1 și 3 din lună;
  • Colectarea deșeurilor din hârtie/carton se va face în vinerea 2 și 4 din lună.
Avem rugămintea să respectati indicatiile din pliant în ceea ce privește colectarea deșeurilor din metal și plastic cât și colectarea deșeurilor din hârtie/carton.

citește mai departe…