Informare cote Inspectoratul Județean în Construcții Arad

Informare,

Prin prezenta, informăm persoanele fizice/juridice că începând cu data de 03.01.2017, plățile aferente cotelor de 0,1% și 0,5% (conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții) se vor efectua în CONTUL NR. RO47TREZ021501701X024643, deschis la TREZORERIA ARAD, CUI 6151720, pentru Inspectoratul Județean în Construcții Arad.

citește mai departe…