Lista funcțiilor de specialitate din aparatul propriu al primarului Comunei Almaș în vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art.33 din Legea – cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plätit din fonduri publice la data de 31.03.2024

LISTA FUNCTII UAT ALMAS.pdf