Lista funcțiilor de specialitate din aparatul propriu al  primarului Comunei Almaș în vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art.33 din Legea – cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plätit din fonduri publice la data de 30.09.2023

VENITURI SALARIALE SEPTEMBRIE 2023 ALMAS.pdf