Anunț privind depunerea cererilor pentru scutirea de la plata taxei de salubrizare

În vederea stabilirii numărului real de persoane eligibile pentru plata taxei de salubrizare, vă rugăm ca până la data de 31.01.2021 să depuneți la primărie o solicitare de scoatere din evidență a persoanelor care nu locuiesc efectiv în Comuna Almaș.

Solicitarea se face printr-o cerere tip, care se poate descărca de pe site-ul primăriei sau completa la sediul primăriei.

Solicitarea poate fi depusă și on-line pe adresa de e-mail primariaalmas@yahoo.com .

Acte necesare:

-Copie C.I a persoanei care depune cererea;

-Copie C.I a persoanelor pentru care se solicită scoaterea din evidență;

Dovada rezidenței din străinătate sau dintr-o altă localitate (flotant).

Cerere tip pentru scutirea de la plata taxei de salubrizare_000186.pdf