AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE EMISE ÎN 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI ALMAŞ
COMPARTIMENTUL: URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
           
AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE EMISE ÎN 2020
           
Nr.
Crt.
Nr. A.C. / A.D. – data emiterii Beneficiar Obiectul autorizării Adresa amplasament Nr. C.F. /
Nr. cad /
nr. top
0 1 2 3 4 5
1 1/07.05.2020 Schitul Chinovial „Buna Vestire” Almaș Lucrări de reabilitare fațade și corp clădire principală Almaș, nr. 650 C.F. 300548
Cad. 300548
2 2/12.08.2020 Comuna Almaș Construire sală multifuncțională în localitatea Cil, județul Arad Cil, nr. 26 C.F. 302690
Cad. 302690
           
  Primar,   Consilier asistent,
  Costea Aurel-Ginu   Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului    
      Burcușel Beniamin-Pavel