Numerotoare si delimitarea sectiilor de votare si sediile acestora din Comuna Almas

AR ALMAŞ 9743 2 176 Căminul Cultural Almaş Loc. ALMAŞ, Nr. 613 ALMAŞ integral#
AR ALMAŞ 9743 2 177 Căminul Cultural Cil Loc. CIL, Nr. 183B CIL integral#
AR ALMAŞ 9743 2 178 Căminul Cultural Rădeşti Loc. RĂDEŞTI, Nr. 128 RĂDEŞTI integral#
AR ALMAŞ 9743 2 179 Căminul Cultural Joia Mare Loc. JOIA MARE, Nr. 79A JOIA MARE integral#