PROCES VERBAL nr. 4362 din 7.08.2017

Nr. 4362 din 7 august 2017

P R O C E S V E R B A L

Incheiat astăzi 28 iulie.2017 cu ocazia şedinţei ordinara a Consiliului local al comunei Almas ,la sediul acestuia.Convocarea s-a facut prin Dispozitia Primarului nr.65 din 24 iulie 2017.Invitatia la sedinta s-a facut prin adresa nr. 4202 din 24 iulie 2017.In urma apelului nominal sunt prezenti toti consilierii. La sedinta mai participa d-l secretar si cativa cetateni din localitatea Cil.

Domnul presedinte de sedinta, arata ca in conformitate cu prevederile articolului 42 aliniatul (5) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, secretarul comunei are obligatia sa supuna aprobarii Consiliului local procesul verbal al sedintei anterioare.

D-l secretar consulta domnii consilieri daca au observatii privind continutul procesului verbal al sedintei din data de 30 iunie 2017 . Nefiind observaţii îl supune aprobării Consiliului local:

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate, procesului verbal, adoptandu-se Hotararea nr.52/2017 cu un număr de 11 voturi

D-l secretar consulta domnii consilieri daca au observatii privind continutul procesului verbal al sedintei din data de 15 iulie 2017 . Nefiind observaţii îl supune aprobării Consiliului local:

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate, procesului verbal, adoptandu-se Hotararea nr.53/2017 cu un număr de 11 voturi

.În continuare domnul primar prezenta proiectul ordinei de zi.

1. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Almas

2. Proiect de hotarare privind aprobasre salarii personal CL Almas

3. Proiect de hotarare privind modificare HCL Almas nr.36/26.05.2017

Supusa la vot ordinea de zi cu 3 puncte:

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate ordinea de zi pentru 3 puncte , adoptandu-se Hotararea nr.54/2017 cu un număr de 11 voturi.

I

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 1 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Almas si rapoartele insotitoare.

D-l primar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

D-l Stanila solicita sa se modifice continutul hotararii deoarece consilierii locali din Almas iau idemnizatia mai mica decat alte commune care au stability indifferent de sedinte procentajul maxim la care d-l secretar prezinta prevederile legale din Legea salarizarii si din Legea nr.393/2004,legea alesilor locali unde se prevede numarul de sedinte pentru care un consilier local poate fi platit.

D-l Stanila isi sustine punctual de vedere aratand ca si CL Iratos si CL Dieci au primit pana acum tot 15% din salarul primarului pentru fiecare luna indifferent de numarul de sedinte.

Supusa la vot propunerea d-lui Stanila este aprobata cu unanimitate astfel ca art.1 al proiectului de hotarare va avea urmatorul continut:Art.1.- „(1)Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului local care participa la şedinţele ordinare şi extraordinare ale consiliului local, precum si pentru şedinţele comisiilor de specialitate va fi pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021 in cuantum de 10 %, indiferent de numarul de sedinte, din indemnizaţia lunară a primarului comunei, stabilită potrivit legii.”

D-na Vesa solicita sa se mai introduca un aliniat prin care sa se penalizeze neprezenta la sedinta de lucru a consiliului local sau a comisiei propunand penalizarea cu 3,33% pentruabsenta sedinta.Supus la vot se aproba cu unanimitate astfel:

(2)-Pentru o absenta de la sedinta se retine 3,33% din idemnizatia prevazuta la aliniat (1).”

Supun la vot proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Almas

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.55/2017 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Almas cu un număr de 11 voturi.

(1I)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 2 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobasre salarii personal CL Almas si rapoartele insotitoare.

D-l primar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

D-l Stanila arata ca nu va vota acest proiect de hotarare motivand cu incompatibilitatea la fel ca si d-l Dascau Vasile.

D-l Oarcea arata ca acum sunt salarii frumoase la tot personalul dar trebuie ca si activitatea acestora sa fie la fel de frumoasa pentru ca sunt atatea care ar aspira la un asemenea sdalariu.Suntem de rasul lumii cu doi ,trei angajati.Nu se mai poate asa.Avram a tot propis ca va indrepta lucrurile dar nu a facut nimic,acum trebuie sa facem noi pentru a indrepta lucrurile.

D-l Stanila este de accord cu ce spune d-l Oarcea dar trebuie sa se vina concret in consiliu local cu referat din partea conducatorului si sigur se va rezolva situatia asa cum zice codul muncii.

D-l Barbura intradevar acum este salar sic a atare si cerinta este alta si cum spune d-l Stanila in baza unui referat Consiliul local va lua masurile care sec impugn pentru indreptarea lucrurilor.

D-l Mecea solicita sa se afiseze la loc vizibil programul de teren pentru a nu venii cetatenii in timpul respective.

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobasre salarii personal CL Almas

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?

Dacă se abţine cineva ?

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.56/2017 privind aprobasre salarii personal CL Almas cu un număr de 11 voturi.

(1II)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 3 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind modificare HCL Almas nr.36/26.05.2017 si rapoartele insotitoare.

D-l primar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

D-l Ancateu solicita ca targul Cilului sa fie doua zile doar la Cil.Almasul sa-si gaseasca o alta zi pentru ca la inceput asa a fost doua zile doar la Cil.

D-l primar arata ca asa s-a intentionat dar primarul si consiliul local sunt institutii reprezentative pentru toate satele si trebuie ascultati si almasenii.Acum toti banii sunt prevazuti pentru aceste doua zile nu se poate sa mutam manifestatia Almasului in alta perioada acum.De la anul se va proceda altfel.

D-l Oarcea anul acesta s-au alocat 30 mii lei pentru manifestatia respectiva care cuprinde si Cilul si Almasul si intradevar la inceput a fost doar Cilul dar din 2012-2013 s-a introdus si Almasul in manifestatie sambata fiind targul si manifestari sportive la Cil iar dumineca festifalul fanfarelor,alte manifestatii culturale in piata Almasului si anul acesta trebuie sa respectam traditia pentru a multumii si cilanii si almasenii.

D-l Barbura solicita sa fie ambele zile pentru targ Cil asa cum s-a inceput fiind unul din initiatorii acestui eveniment in Cil si sa se caute a se pastra traditia portului popular si sa se invite toti batranii in fiecare sat la festivitatea lui

Se poarta discutii contradictorii legat de sport la care d-l primar informeaza ca s-a organizat cupa satelor la fotbal si nu s-a putut injghepa o echipa de fotbal pentru a participa si Almasul.La fel la targul de anul trecut nici echipa de oina nu s-a putut strange.

D-l Ancateu se angajeaza ca pentru sambata Cilului fa fi echipa de folbal din Cil prezenta.D-l Stanila se angajeaza ca si Radestiul va prezenta o echipa,pentru a fi si intrecere sportiva la care vor participa si echipe din Gurahont si Bontesti.

D-l primar prezinta modul cum s-a gandit sa foloseasca fondurile alocate dar numai dupa eveniment se vor putea prezenta cheltuielile avute.

In continuare se poarta discutii contradictorii legat de data stabilita si locatia evenimentului numai la Cil.

Cu unanimitate de voturi se stabileste ca de anul viitor targul Cilului sa fie de 2 zile si sa fie in cea mai apropiate sambata si duminica de 15 august. Si in acest sens se va veni cu un proiect de hotarare pentru aprobarea manifestatiei respective-Targul Cilului

D-l Barbura propune sa se supula la vot ca si manifestatia actuala sa fie de doua zila la Cil numai.Supusa la vot propunerea d-lui Barbura este respinsa cu 5 voturi pentru(Barbura,Dascau,Mihet,Mecea si Stanila)Abtineri 3(Dascau,Vesa si Chesa) Impotriva 3(Florea,Oarcea si Mercea)

D-na Vesa propune ca pe viitor sa se aiba in vedere a se organiza o manifestare de iarna si una de vare pentru toata comuna.

Supun la vot proiectul de hotarare privind modificare HCL Almas nr.36/26.05.2017

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.57/2017 privind modificare HCL Almas nr.36/26.05.2017 cu un număr de 11 voturi.

Probleme curente:

D-l primar informeaza sedinta ca duminica va organiza o adunare populara in Almas pentru a cunoaste doleantele comunitatii.La fel trebuie facut in toate satele.Solicita prezenta consilierilor.

La cererea farmaciei pentru lemne foc se aproba cu unanimitate.

D-l Oarcea in cazul acesta trebuie aprobat la toti agentii economici din comuna la care d-l Stanila solicita sa vina in acest sens cu cerere.

D-l Barbura arata ca locuieste in zona fara canalizare sic a atare are pristar cum se poate vidanja la care d-l primar arata ca exista jmasina la Buteni care daca este solicitata vine

D-l Florea subliniaza ca avem o echipa tanara la conducere si solicita sa se ocupe de proiecte pentru obtinere fonduri nerambursabile care sunt singura sursa de venit pentru investitii.

Nemaifiind alte probleme sedinta se declara inchisa .

PRESEDINTE, SECRETAR,

Vasile Mecea Emil Tomuta