Lista din statul de funcții al Primăriei comunei Almaș și a serviciului public subordonat – salarii de bază cf. Legii 153/2017 (la data de 30.06.2020)

lista salarii.pdf