Lista funcțiilor de specialitate din aparatul propriu al  primarului Comunei Almaș în vederea asigurării transparentei veniturilor salariale, conform art.33 din Legea – cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plätit din fonduri publice la data de 31.03.2023

VENITURI SALARIALE MARTIE 2023 ALMAS.pdf