Publicatie inchiriere spatii Comuna Almaș

Nr. 2953 din 11.05.2021

P U B L I C A Ț I E

Consiliul Local al Comunei Almaș organizează licitație publică pentru închirierea următoarelor spații:

spațiu situat în Comuna Almaș, localitatea Rădești, nr.125 în suprafață de 73,5 mp din domeniul public al Consiliului Local Almaș, care se află în fostul magazin sătesc din Comuna Almaș, satul Rădești, nr. 125, jud.Arad, cu destinația spațiu comercial;

spațiu situat în Comuna Almaș, localitatea Almaș, nr. 605, str. Principală, jud.Arad- fostul sediu al primăriei Almaș- birou primar, contabil și urbanism, aparţinând domeniului public, cu destinaţia farmacie umană, având suprafața de 60 mp

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 48,49 din data de 28.04.2021

Licitatia va avea loc în data de 15 iunie 2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Almaș.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Primăriei Comunei Almaș.

Cererea și documentele de participare la licitație trebuie să fie depuse la registratura Primăriei Comunei Almaș până în data de 08 iunie 2021, ora 12,00.

Relatii la telefon: 0257313308

P R I M A R

Ec. Costea Aurel-Ginu