Proiect HCL privind aprobarea prețurilor pentru masa lemnoasă valorificată din fondul forestier proprietate publică a Comunei Almaș

proiect de hotarare (pdf)