Proces-verbal nr. 975 / 10.04.2017

Nr. 975 din 10 aprilie 2017

P R O C E S    V E R B A L

Incheiat astăzi 31 martie.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Almas ,la sediul acestuia.Convocarea s-a facut prin Dispozitia Primarului nr.20 din 27 martie 2017.Invitatia la sedinta s-a facut prin adresa nr. 1583 din 27 martie 2017.In urma apelului nominal absenteaza d-l Stanila Tiberiu,Oarcea Octavian,Mecea Vasile nemotivat si d-na Vesa Rafila motivat fiind convocata la ISJ Arad.La sedinta mai participa d-l secretar .

Intrucat nu s-a constituit cvorumul necesar adica 2/3 din numarul consilierilor sedinta nu este statutara.

PRESEDINTE, SECRETAR,

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta