Proces-verbal nr. 1834 / 10.04.2017

Nr. 1834 din 10 aprilie 2017

P R O C E S    V E R B A L

Incheiat astăzi 4 aprilie.2017 cu ocazia şedinţei extraordinara a Consiliului local al comunei Almas ,la sediul acestuia.Convocarea s-a facut prin Dispozitia Primarului nr.23 din 27 martie 2017.Invitatia la sedinta s-a facut prin adresa nr. 1582 din 27 martie 2017.In urma apelului nominal sunt prezenti toti consilierii. La sedinta mai participa d-l Oarcea Teodor,secretarul fiin plecat in concediul legal.

Domnul presedinte de sedinta, arata ca in conformitate cu prevederile articolului 42 aliniatul (5) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, secretarul comunei are obligatia sa supuna aprobarii Consiliului local procesul verbal al sedintei anterioare.

D-l secretar consulta domnii consilieri daca au observatii privind continutul procesului verbal al sedintei din data de 24 februarie 2017 . Nefiind observaţii îl supune aprobării Consiliului local:

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate, procesului verbal, adoptandu-se Hotararea nr.21/2017 cu un număr de 11 voturi

În continuare domnul primar interimar prezenta proiectul ordinei de zi.

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2017

Supusa la vot ordinea de zi cu 1 punct:

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate ordinea de zi pentru 1 punct , adoptandu-se Hotararea nr.22/2017 cu un număr de 11 voturi.

(1)

  1. D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 1 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare si propune ca suma de 14 mii lei de la lucrarea nr.1 Modernizare strazi din capitolul Lucrari noi sa se treaca la achizitii totemuri.

Supus la vot se aproba cu un vot impotriva.

D-l Dascau Vasile justifica votul impotriva prin lipsa fondurilor prevazute pentru ridicarea cainilor comunitari de catre o firma specializata in acest scop,eventual construirea unui centru special pentru caini comunitari.

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2017

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?1

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu un vot impotriva Hotararea nr.23/2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 cu un număr de 10 voturi.

Probleme curente:

D-l Mecea solicita sa se reamenajeze spatiul din fata scolii Cil si defrisarea vegetatiei invaziva din curtea scolii

D-l Stanila constata ca sunt necesare reparatii la caminul cultural din Radesti deoarece plouna in incinta la care d-l primar intelimar arata ca daca era atent la buget vedea ca sunt prevazuti bani pentru reparatii camine.

D-l Dascau Codrut considera ca lemnele de foc de pe valea Radestiului creaza nemultumiri la care d-l Stanila informeaza ca materialul lemnos se vinde direct de catre padurar la cetatenii din comuna.

D-l Oarcea intervine si propune ca Ocolul Silvic sa faca raportare lunara privind vanzarea lemnului de foc la cine si prin cine.

Nemaifiind alte probleme sedinta se declara inchisa .

PRESEDINTE, SECRETAR,

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta